Bijeenkomsten op het raakvlak van geloof en samenleving.

Archief: Het uitvinden van de openbaring. Donderdag 31 januari 2008

Inleider: Prof. Dr. Karel van der Toorn

Datum: Donderdag 31 januari 2008

Wie heeft de Bijbel geschreven? Over dit onderwerp verscheen ruim een jaar geleden een boek, ‘Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible’, waarover in recensies wordt gezegd dat het inzicht in het ontstaan van het Oude Testament fundamenteel is toegenomen.

De auteur, Karel van der Toorn, maakt aannemelijk dat een literaire elite die verbonden was aan de tempel van Jeruzalem, de Hebreeuwse Bijbel heeft geschreven voor vakgenoten. Daartoe maakt hij gebruik van een groot aantal bronnen.

Prof. van der Toorn is hoogleraar theologie aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van het College van Bestuur daarvan.

De geluidsregistratie van deze avond kunt u aanvragen via info@pgblaricum.nl