Bijeenkomsten op het raakvlak van geloof en samenleving.

Archief: Piketty en Luijendijk, ernstige maatschappelijke ontwrichting als gevolg van ongebreideld kapitalisme. Dinsdag 5 april 2016.

Inleider: Prof. Dr. Jan Klaassen
Datum: dinsdag 5 april 2016

Piketty, de Franse econoom publiceerde vorig jaar een boek over de ontwikkeling van de vermogensverdeling in een aantal Europese landen en de VS. "Kapitaal in de 21e eeuw." Hij constateert op basis van zeer uitgebreid statistisch onderzoek, dat zonder overheidsingrijpen de rijke bovenlaag van de bevolking steeds rijker wordt en dat die trend zich zal voortzetten,omdat het door de rijken belegde vermogen meer op zal brengen dan het inkomen dat de rest van de bevolking met hard werken zal kunnen verdienen. Een belangrijke veronderstelling is dat de verwachte economische groei van het inkomen van veel landen lager is dan de vermogensgroei van de rijken.Dit is maatschappelijk onacceptabel en kan alleen door overheidsingrijpen via extra belastingen voor de rijken worden beperkt.

Luijendijk schreef het boek" Dit kan niet waar zijn". Hij doet verslag van een groot aantal gesprekken met Londense bankiers en geldhandelaren. Op basis daarvan concludeert hij dat de economische organisatie van het bankwezen amoreel handelsgedrag uitlokt, dat grote risico's voor het bankwezen meebrengt en leidt tot maatschappelijke ontwrichting.

Beide boeken hebben tot een belangrijke maatschappelijke discussie geleid, die tot nu toe door de politiek maar in beperkte mate wordt opgepakt.

De vraag is, wat zouden burgers en overheden kunnen doen om dergelijke uitwassen van het kapitalisme te beperken?

Prof. Dr. Jan Klaassen (1943) heeft bedrijfseconomie en accountancy gestudeerd aan de VU en is in 1975 gepromoveerd. Ongeveer de helft van zijn loopbaan heeft hij als accountant gewerkt voor KPMG, en was hij part time hoogleraar in financiële verslaggeving. Als accountant werkte hij vooral als adviseur van zijn collega's voor vaktechnische vraagstukken van grote cliënten. Van 1999 tot 2004 was hij decaan van de Economische en Bedrijfskunde Faculteit van de VU en verder was hij 15 jaar lid van de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam.