Bijeenkomsten op het raakvlak van Geloof en Samenleving

Onder de naam Kerkcafé Blaricum zijn de afgelopen 15 jaar meerdere succesvolle bijeenkomsten in de Dorpskerk in Blaricum gehouden. De avonden zijn bedoeld om een brede groep belangstellenden in contact te brengen met belangrijke discussies van vandaag.

De thema’s die aan de orde komen, hebben raakvlakken met aan de ene kant de geloofs- of levensovertuiging en aan de andere kant maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen. Zo zijn in de afgelopen paar jaar bijeenkomsten gehouden over onder meer Islam en Christendom, evolutietheorie, 'intelligent design’, het einde van het atheïsme, gnostiek en het Judasevangelie en de (on)maakbaarheid van de samenleving.

Alle avonden worden gehouden in de Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261 GD te Blaricum.

Koffie en thee zijn vanaf 19.45 beschikbaar.

Bijeenkomsten

Opgave vooraf via het contactformulier wordt op hoge prijs gesteld.

Informatie ontvangen?

Er is inmiddels een groot E-mailnetwerk ontstaan van belangstellenden, die voorafgaand aan elke avond nadere informatie ontvangen. Wie zich daarvoor al opgaf hoeft zich niet opnieuw te registreren. Wie tot het netwerk wil toetreden, kan zich aanmelden via het contactformulier.

Maak je website met Websitemachine.nl