Kerkcafé Blaricum

Donderdag 7 maart 2024: Christus buiten de kerk, de bekering van Tolstoj

Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ (Lucas 17, 20-21) Letterlijk en eigenlijk beter vertaald: het koninkrijk van god is (binnen) in u (hè basilein tou theou enthos humin estin). Tolstoj wees de kerk af, maar wilde zich laten leiden door Jezus. Lev Tolstoj (1828-1910) was van welgestelde adel en Russisch grootgrondbezitter. Hij was erg eigenzinnig en werd een beroemd schrijver van romans. Oorlog en Vrede (1869) en Anna Karenina (1877) brachten hem een enorme status in Rusland en daarbuiten. Toch is er ook in die boeken al een kritische visie op de oorlog en de rol die de Russische elite speelt zichtbaar. Rond zijn vijftigste kwam de graaf in een geweldige crisis terecht. Het werd een enorm gevecht met zichzelf. Na enkele jaren van wanhoop ontwikkelde hij zich tot een christelijke radicalist die zich identificeren wilde met ‘gewone Russische mensen’. Ds. Jurjen Zeilstra neemt ons mee in de fascinerende wereld van Tolstoj, die ook vandaag niet zonder betekenis is.


De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk, Torenlaan 16 in Blaricum.
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

07-03-2024 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl