Kerkcafé Blaricum

Geloven in het publieke domein

Inleider: Mw. Dr. Petra Jonkers

Datum: Dinsdag 20 november 2007

Uit oudere en meer recente peilingen blijkt dat enerzijds het aantal kerkgangers in ons land stelselmatig afneemt, terwijl anderzijds de belangstelling voor religie, riten en symbolen duidelijk toeneemt.

In 2006 verschenen kort na elkaar twee studies: ‘Geloven in het publieke domein’ door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, en het hoofdstuk ‘Kerkgangers, investeerders in de civil society’ in het Sociaal en Cultureel Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In dit verband wordt opgemerkt dat kerkgang een vorm van investeren in het sociaal kapitaal van de samenleving is. Impliceert deze waargenomen rol van kerkgang ook een opdracht aan de kerken?

Kan de samenleving de kerk een rol/functie toedichten?

Aan de orde komt zowel de visie van de kerken zelf, als wel de visie van buitenstaanders over de rol van de kerk. Tijdens deze bijeenkomst staat het WRR-rapport centraal.

Mw. Dr. Petra Jonkers is verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Den Haag.

De geluidsregistratie van deze avond kunt u aanvragen via info@pgblaricum.nl

20-11-2007 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl