Kerkcafé Blaricum

Gelijk, over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal

Inleider: Prof. Dr. Paul de Beer

Datum: Dinsdag 16 oktober 2007

Paul de Beer zal een inleiding verzorgen over het boek “Gelijk, over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal”. Dit boek onderzoekt wat er de afgelopen decennia gebeurd is met het gelijkheidsideaal in het onderwijs, de zorg, op de arbeidsmarkt, met het inkomen, de veiligheid en in de internationale verhoudingen.

Groeit de afkeer van gelijkheid inderdaad? Hoe moeten we dit waarderen? De auteurs komen tot de conclusie dat niet het streven naar grotere gelijkheid achterhaald is, maar de traditionele invulling die aan het begrip wordt gegeven en de regelingen die gelijkheid moeten bevorderen. Gelijkheid is nog steeds een groot ideaal.

Prof. Dr. Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

De geluidsregistratie van deze avond kunt u aanvragen via info@pgblaricum.nl

06-10-2007 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl