Kerkcafé Blaricum

De wijsgerige geschiedenis van het zielsbegrip

Inleider: Dr. Gerard Visser 
Datum: Donderdag 2 oktober 2008

Eind 19e eeuw spreekt de filosoof Wilhelm Dilthey over de psychologie van zijn dagen als een ‘Seelenkunde ohne Seele’. Zijns inziens is de ziel ontdaan geraakt van alles wat haar tot ziel maakt.

In deze inleiding zal een korte geschiedenis van de ziel in de Europese wijsbegeerte worden gegeven. De ziel werd als kenbaar beschouwd. Is zij dat wel? Mogelijk is de ziel in het Europese denken gestorven aan de illusie van haar kenbaarheid.

Aan twee denkers zal vooral aandacht worden geschonken: Meister Eckhart (1260-1327) en Friedrich Nietzsche (1844-1900). Het zal daarbij gaan om de individualiteit van het bestaan.

Gerard Visser is universitair hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

02-10-2008 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl