Kerkcafé Blaricum

De inhoud van de Nederlandse identiteit

Inleider: Prof. Dr. James Kennedy
Datum: Donderdag 16 april 2009

Enige tijd geleden ontstond in ons land een discussie over de vraag of er een bepaalde Nederlandse identiteit bestaat en zo ja, waaruit die dan bestaat.

Prinses Maxima trok aandacht met haar opvatting dat er geen sprake is van één identiteit. Zij bedoelde o.a. dat de bevolking in ons land in voorbije eeuwen steeds mede is gevormd door de immigratie van buitenlanders (zoals bijvoorbeeld de Hugenoten) en dat daardoor ook de cultuur wordt gekleurd. Maxima oogstte instemming en hevig protest.

Prof. Kennedy is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt sinds enige jaren in ons land en geldt als deskundig en inspirerende spreker over dit thema

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

16-04-2009 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl