Kerkcafé Blaricum

Spinozaâs Theologisch-Politiek Tractaat

Inleider: Ds. Foeke Knoppers
Datum: Dinsdag 17 november 2009

Voor het werk van Baruch de Spinoza bestaat de laatste jaren steeds meer aandacht. Spinoza leefde van 1632 – 1677 en werd geboren in een Portugees-Joods gezin te Amsterdam. Al in 1656 werd hij in de ban gedaan en daarmee verbannen ‘uit het volk van Israel’. Hij loochende o.a. de onsterfelijkheid van de menselijke ziel en stelde dat God geen persoon is, maar de oneindige substantie (die daarmee gelijk is aan de natuur).

Met zijn ‘Theologisch-politiek traktaat’(1670) wilde Spinoza een einde maken aan de invloed van de georganiseerde religie (voor hem het Calvinisme) op het maatschappelijk leven. Het boek biedt dan ook in de eerste plaats een frontale aanval op al die zaken op grond waarvan men meende die religie dwingend aan anderen te kunnen opleggen. In de tweede plaats wilde hij duidelijk maken op welke wijze volgens hem de godsdienst gepraktiseerd diende te worden en in de derde plaats wilde hij een beschrijving geven van wat volgens hem de ideale staatsvorm was.

Ds. Foeke Knoppers is predikant van de remonstrantse gemeente van Naarden-Bussum.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

17-11-2009 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl