Kerkcafé Blaricum

Modern geloven, de crisis te boven

Inleider: Ds. Jan Offringa
Datum: Dinsdag 19 januari 2010

Kun je tegelijk een mens van deze tijd zijn en toch geloven? Tegenwoordig wordt vaak beweerd dat geloven achterhaald is, bijvoorbeeld door inzichten uit de wetenschap. Ds. Jan Offringa denkt daar anders over. Hij is van mening dat een eigentijdse manier van geloven mogelijk is die niet de ogen sluit voor moderne inzichten. Een geloof dat weet heeft van twijfel, maar deze als het ware integreert en daarmee te boven komt. In een heldere en directe stijl schrijft hij hierover in zijn boek ‘Na een gezonde geloofscrisis. Over modern geloven’ (2008).

In de ‘twijfel top twaalf’, uitgewerkt aan het begin van zijn boek, gaat hij concreet in op de meest verwarrende kwesties onder gelovigen. Sluiten wetenschap en geloof elkaar uit? Is God er wel, of is het allemaal menselijke projectie? Is geloven geen ongezonde zaak, en is er een antwoord op de vraag naar God en het lijden? Of hoe zit het met de Bijbel als tijdgebonden en onbetrouwbaar boek? In aparte hoofdstukken over God, Jezus, Bijbel en Pasen schetst hij vervolgens de contouren van een moderne manier van geloven.

Jan Offringa is predikant van de Protestantse gemeente van Kesteren en omstreken. Sinds 2005 is hij voorzitter van Op Goed Gerucht, een beweging van moderne theologen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In de bundel ‘Uitgesproken Protestant’ (2008) toonde OGG zich kritisch ten aanzien van de eenzijdig orthodox-evangelicale koers van de landelijke kerk. In de bundel wordt gepleit voor een open, plurale en lerende kerk, die beseft dat ze een proces van verandering nodig heeft en af moet van het imago van een betuttelende organisatie. Ook daarover kan het deze avond gaan.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

19-01-2010 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl