Kerkcafé Blaricum

Naar een andere economie: een waardenvolle samenleving

Inleider: Dr. Arjo Klamer
Datum: Dinsdag Donderdag 15 april 2010

Professor Arjo Klamer is op zoek naar een andere economie die past bij een waardenvolle samenleving. In de huidige wereld is de samenleving heel sterk gericht op de economie, waarin het vooral gaat om groei en winst. Deze gerichtheid is te zien als een erfenis van de jaren dertig van de vorige eeuw. Het is de vraag of deze manier van denken en werken nog wel klopt met deze tijd van leven. Hij wil graag een ander perspectief schetsen waarin waarden centraal staan, met mogelijk vergaande gevolgen voor de manier waarop wij in het leven staan. Arjo Klamer wil terug naar gedachten uit oude bronnen zoals die van Aristoteles, Thomas van Aquino, Adam Smith, e.a.

Prof. Dr. Arjo Klamer is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht ‘Economie van kunst en cultuur’.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

15-04-2010 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl