Kerkcafé Blaricum

Verschillende visies op oorzaken van klimaatverandering

Inleider: Drs. Rob J. Kuiper
Datum: Donderdag 11 november 2010

Historische en geologische gegevens wijzen er op dat klimaten gedurende de hele geschiedenis van de aarde veranderd zijn. Met andere woorden: de hedendaagse publieke discussie over klimaatverandering is vanuit dat perspectief niets bijzonders!
Wat de huidige commotie over de geconstateerde veranderingen in het klimaat zo speciaal maakt is dat de oorzaak daarvan door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) overwegend toegeschreven wordt aan de uitstoot van CO2 door menselijke activiteiten. Kooldioxyde wordt beschouwd als een ‘broeikasgas’ en dit soort gassen is in staat om infrarode straling te absorberen. De aarde wordt verwarmd door de zon en straalt dus warmte in het infrarode deel van het spectrum weer uit en dat wordt geabsorbeerd door het in de atmosfeer aanwezige CO2. Volgens het IPCC verwarmt de opgewarmde CO2 op haar beurt weer de in de atmosfeer aanwezige waterdamp. In jargon wordt dit genoemd: positieve ‘feedback’.
Hoewel er steeds geroepen en geschreven wordt dat er over de rol van CO2 in de atmosfeer in de wetenschap consensus bestaat moet dat ten stelligste ontkent worden. Nog steeds is de uitspraak van Brooks geldig dat ‘er tenminste negen en zestig manieren zijn voor het construeren van een theorie over klimaatverandering en dat er waarschijnlijk in een behoorlijk aantal een kern van waarheid zit’ (Brooks C.E.P, Climate through the Ages, 1926).
Centraal in deze presentatie staan de bezwaren die tegen de veronderstelde rol van CO2 in gebracht kunnen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende andere visies op de oorzaken van klimaat verandering en of er eigenlijk wel sprake is van opwarming en in welke mate!

Rob Kuiper studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam, en behaalde ook de onderwijsbevoegdheid voortgezet onderwijs. Vervolgens was hij docent aardrijkskunde aan het Mendelcollege in Haarlem. Daarna werd hij Wetenschappelijk Hoofdmedewerker Empirische Sociologie aan de Universiteit Leiden, waarna hij adjunct-directeur Onderwijs werd van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. Hij is voorts vrijwillig excursieleider Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:11-11-2010 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl