Kerkcafé Blaricum

Is een gezamenlijke aanpak van de klimaatcrisis mogelijk?

Inleider: Drs. M. Goote
Datum: Donderdag 4 november 2010

Er is grote politieke en wetenschappelijke overeenstemming over de omvang en de ernst van de dreiging die klimaatverandering vormt voor mens en natuur. De meeste landen hebben inmiddels erkend dat de aanpak van klimaatverandering een van de grootste, mondiale uitdagingen vormt van de 21ste eeuw.
Waar de meningen echter over verschillen is hoe we als internationale gemeenschap de klimaatcrisis moeten keren. Tot welke actie moeten de rijke landen zich verplichten? Is hun huidige klimaatbeleid wel voldoende? Wat mogen of kunnen we eisen van de Verenigde Staten, het enige ontwikkelde land ter wereld dat nog geen nationale klimaatwetgeving heeft? En de EU -- moeten we het voortouw blijven nemen, of juist minder ambitieus zijn? En wat mogen we verwachten van de grote, opkomende economieën zoals China, India en Brazilie? Zijn dat nog wel ontwikkelingslanden in de traditionele zin van het woord, die recht hebben op onze financiële ondersteuning? En hoe verdelen we de internationale rekening?
Als de hoofdonderhandelaar van de EU tijdens deze VN onderhandelingen in 2008-2009, zal Maas Goote ingaan op de vraag waarom de wereld in Kopenhagen nog niet klaar was voor een alomvattende mondiale deal.
Maar daarnaast zal Goote op 4 november ook vooruit kijken -- hoe moeten we verder in de Verenigde Naties met het klimaatvraagstuk?

Maas Goote (1967) studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en specialiseerde zich in internationaal recht. Tijdens zijn studie werd hij internationaal actief, in milieuorganisaties en als NGO-vertegenwoordiger in Nederlandse delegaties. Drie jaar geleden werd Maas hoofd van het internationale programma Klimaat en Energie op het Ministerie van VROM, en hoofd van de Nederlandse delegatie in de mondiale klimaatonderhandelingen. In 2008-2009 werd hij door Nederland uitgeleend aan de Europese Unie als hoofdonderhandelaar van de EU in de klimaatonderhandelingen in de VN en de klimaattop in Kopenhagen (december 2009)

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:04-11-2010 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl