Kerkcafé Blaricum

Het evangelie volgens Vincent van Gogh

Inleider: Prof. Dr. Anton Wessels
Datum: Dinsdag 28 september 2010

Vincent van Gogh schilderde nauwelijks bijbelse voorstellingen. Toch kun je een wereld van ‘geloof’ vermoeden in zijn hele oevre. Anton Wessels wordt al jaren geboeid door leven en werk van Vincent van Gogh; hij heeft twee boeken over hem geschreven. In zijn eerste boek Een soort Bijbel (1990) wil Wessels aantonen dat van Gogh geloof en godsdienst nooit vaarwel heeft gezegd. Voordat hij de roeping tot kunstenaar volgde heeft hij een tijdlang als hulppredikant en evangelist gewerkt, maar hij is, aldus Wessels, later als schilder in zekere zin ook evangelist gebleven.
In deze inleiding zal Professor Wessels ingaan op zijn tweede boek Het Evangelie volgens Vincent van Gogh (2009). In drie aan Vincent zelf ontleende thema’s – droefheid en blijdschap, duisternis en licht en de kunst van het leven komt de spiritualiteit van Vincent in woord en beeld aan de orde en wordt ingegaan op zijn geestelijke, literaire en artistieke inspiratiebronnen.

Professor Wessels is emeritushoogleraar van de theologische faculteit aan De Vrije Universiteit te Amsterdam

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:28-09-2010 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl