Kerkcafé Blaricum

Stad op een berg

Inleider: Prof. Dr. James Kennedy
Datum: Donderdag 14 april 2011

Het is een gemeenplaats om te zeggen dat de kerken hebben afgedaan. Nog tot diep in de negentiende eeuw waren ze een 'hoofdbestanddeel' van de samenleving (Thorbecke), en tijdens de verzuiling waren vele kerken overvol.Nu staan ze aan de marges van de samenleving. Veel kerken zullen in de nabije toekomst hun deuren moeten sluiten. Ook waarnemers die de plaats van religie een belangrijke plaats in de contemporaine samenleving toeschrijven denken niet in de eerste plaats aan kerken: de Islam of de ongebonden spiritualiteit lijken veeleer de toekomst te hebben. Zelfs de meest vitale uitingen van het christendom - zoals de EO Jongerendag - vallen buiten de grenzen van de traditionele kerk.

Maar wellicht is het niet altijd handig om te staren op het verleden. Het is niet alleen zo dat kerken hun maatschappelijke betekenis hebben ingeleverd, maar ook dat hun rol in de samenleving is veranderd, en nog aan het veranderen is. Ze blijven nog altijd van (bescheiden) betekenis voor de (locale) samenleving. In dit kerkcafé zal de historicus James Kennedy, mede op de hand van zijn boek Stad op een berg een schets bieden van hoe de kerken zich hebben opgesteld in politiek en samenleving, wat voor rol zij nu in feite spelen, en waar hun kansen in de toekomst liggen.

James Kennedy werd in de Verenigde Staten geboren en groeide daar ook op. Hij werkt sinds 2003 in ons land. Hij is hoogleraar Nederlandse geschiedenis sinds de middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is o.a. columnist van Trouw.

14-04-2011 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl