Kerkcafé Blaricum

Over het recht om wij te zeggen

Inleider: Prof. Dr. Kees Schuyt
Datum: Dinsdag 15 maart 2011

In 2009 schreef Kees Schuyt het boek “Over het recht om wij te zeggen”.

Het boek bevat negen sociologische essays over oude en nieuwe groepstegenstellingen.

De verhoudingen tussen generaties bij de aankomende vergrijzing en de groepstegenstellingen tussen meerderheid- en minderheidsgroepen in onze democratische rechtsstaat komen aan de orde.

Over het recht om ‘wij’ te zeggen behandelt ook de wijze waarop de samenleving met deze tegenstellingen omgaat. Het boek beschrijft de multiculturele samenleving vanuit een sociologische invalshoek en staat stil bij het begrip ‘cultuur’, dat oorspronkelijk betrekking had op beschaving en ontplooiing.

Kees Schuyt schetst drie strategieën waarmee een samenleving met culturele conflicten kan omgaan zonder toevlucht te nemen tot grove generalisaties en polarisaties. Het belang van de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit wordt belangrijker geacht dan het uitdragen van collectieve identiteiten.

Kees Schuyt is socioloog en jurist. Hij is emeritus hoogleraar sociologie en lid van de Raad van State. Hij promoveerde op 29-jarige leeftijd op zijn proefschrift 'Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid', een in die tijd heftig besproken thema. Ook in zijn verdere loopbaan gaf hij blijk van veel maatschappelijk engagement. Dat kwam tot uitdrukking in tal van publicaties over onder andere de rechtstaat en over normen en waarden.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

15-03-2011 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl