Kerkcafé Blaricum

Goden breken: monotheisme als religiekritische religie

Inleider: Dr. Marc de Kesel
Datum: Donderdag 6 oktober 2011

Monotheïsme is het in de eerste plaats niet om geloof, maar om geloofskritiek te doen. Waar een monotheïstische religiositeit zich zorgen om maakt, is niet het ongeloof van mensen, maar juist hun geloof. Zo luidt de provocatieve stelling die Marc de Kesel in zijn lezing zal verdedigen. Dat mensen zich te snel tot iets transcendents bekennen en te gretig met allerlei goden ‘handel’ willen drijven: daartegen keren zich de profeten uit de drie monotheïstische godsdiensten: Jodendom, Christendom en Islam. Hun kritische vuurwerk mikt op de typische menselijke neiging de eigen wensen voor werkelijkheid te nemen en zich in comfortabel godsgeloof te nestelen. Die aansporing tot een niet-aflatende alertheid om goden te breken is in onze moderne tijden verre van overbodig. Het is als kritische cultuur dat het monotheïsme een essentiële taak te vervullen heeft in onze moderniteit.  
       
Marc de Kesel (filosoof) is verbonden aan de Arteveldehogeschool Gent en de Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit zijn interesse voor continentale filosofie, publiceert hij over ethiek, kunst- en cultuurkritiek, politieke filosofie, religietheorie en de receptie van de Shoah.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

06-10-2011 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl