Kerkcafé Blaricum

Zestien miljoen Nederlanders

Inleider: Prof. Dr. Pieter Winsemius
Datum: Dinsdag 24 januari 2012

In opdracht van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) bezocht Pieter Winsemius de afgelopen negen jaar talloze plaatsen in ons land om te onderzoeken hoe het staat met het vertrouwen van mensen, in hun buurt, in hun school, in de overheid.
Verhalen van mensen uit het andere Nederland, uit kwetsbare buurten en kleine dorpen, over overbelaste leerlingen en enthousiaste vrijwilligers, van politiemensen en docenten, van trekkers, verbinders en rugdekkers. Verhalen ook over lokale partijen en de vier K’s: kerk, kantine, kroeg en kapper. De stand van het land in kort bestek.
Maar vooral verhalen van mensen die doorgaan waar ‘normale’ mensen zouden ophouden. Omdat ze denken dat het moet, omdat ‘hun’ samenleving beter kan. Verhalen ook van goedwillende beleidsmakers met goede inzet voor het goede doel. Die met elkaar vaak vastlopen, maar niet willen opgeven.

Onlangs verscheen bij Uitgeverij Balans een publicatie van Winsemius met dezelfde titel. Zijn inleiding zal geen samenvatting van dit boekje zijn.

Pieter Winsemius was een aantal keren minister. Sinds 2007 is hij lid van de WRR; bovendien is hij bijzonder hoogleraar management duurzame ontwikkeling in Tilburg.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

24-01-2012 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl