Kerkcafé Blaricum

De verzorgingsstaat in crisis?

Inleider: Willem Trommel en Barbara Vis 
Datum: Donderdag 19 april 2012

Willem Trommel: Velen vrezen dat de huidige financiële crisis het definitieve einde van de verzorgingsstaat zal inluiden. Maar wordt hier het probleem wel juist gesteld? Want wat valt er eigenlijk nog te redden? Er is een al veel langer lopend proces van verzorgingsstaatafbouw gaande, voortgestuwd door dezelfde neoliberale krachten die achter de financiële crisis schuil gaan. De vraag moet dus een andere zijn: hoe keren we terug naar een moreel verantwoorde vorm van kapitalisme, en welke rol kan de verzorgingsstaatgedachte daarbij spelen? Trommel betoogt dat zowel een restauratie als een vernieuwing van deze gedachte  noodzakelijk is.

Barbara Vis: Al sinds de jaren ’70 wordt er gesproken van crisis van, of in, de verzorgingsstaat. Zou de huidige crisis – moeder aller crises – nu echt het einde van de verzorgingsstaat inluiden? Barbara Vis betoogt dat de verzorgingsstaat niet alleen deze crisis zal overleven, maar dat de crisis in zekere zin zelfs haar redding is door zichtbaar te maken dat de verzorgingsstaat eigenlijk precies doet wat ze moet doen.

Willem Trommel is hoogleraar beleid en bestuur, terwijl Barbara Vis universitair hoofddocent vergelijkende politicologie is, beide aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

19-04-2012 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl