Kerkcafé Blaricum

Het publieke belang van religie en Christendom

Inleider: Prof. Dr. Erik P.N.M. Borgman 
Datum: Donderdag 15 maart 2012

Geloof moet je niet teveel laten zien en van gelovigen moet je niet teveel last hebben, meent de publieke opinie. Gelovigen met een tegendraadse mening gelden als probleem. Tegen de dominante visie in laat Erik Borgman zien dat een tegendraads geloof maatschappelijk onmisbaar is. Het is de grondslag van de samenleving.
We kunnen alleen gemeenschap vormen, meent Borgman, als we ervan uit gaan dat alle mensen de moeite waard zijn. Als we geloven dat er iets is tussen mensen dat niet onmiddellijk zichtbaar is, maar dat kan worden aangesproken en als het tot spreken komt anderen en onszelf aanspreekt. Dit geloof is in tal van plaatsen in onze samenleving aan het werk. Maar met het oog op de toekomst, op politiek en bestuur, is het van belang het expliciet en publiek te belijden.
Daartoe moeten we weer leren spreken over wat we zijn, welke toekomst zich aandient en hoe wij ons daartoe verhouden. En vooral: waarom, in naam van wat of wie? Hierbij zijn volgens Borgman centrale noties uit de christelijke tradities van belang. Zoals de opvatting dat het ware en het goede onder ons zijn tent heeft opgeslagen, maar zich laat vinden bij wat niet vanzelfsprekend geldt als beschaafd en ‘van ons’. Wij kunnen de wereld niet goed maken en naar een goddelijke positie opklimmen. Dat hoeft ook niet, want Gods goedheid is naar ons afgedaald.

Lit.: Overlopen naar de barbaren (2009).

Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het Christendom, aan de Universiteit van Tilburg.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

12-02-2012 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl