Kerkcafé Blaricum

Bijbel op de Zuidas. Hoe lees je vandaag de bijbel?

Dr. Ad van Nieuwpoort, predikant van de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid, initiatiefnemer van het project Zingeving Zuidas en auteur van onder andere De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen (1997), Tenach opnieuw (2004), In Babel (2011) en De Bijbel op de Zuidas (2012) neemt ons bij de hand.

De Bijbel is een moeilijk boek, daar is iedereen het wel over eens. En vaak wordt de bijbel gebruikt om allerhande dogmatische stellingen te bevestigen.
Maar hoe krijg je nu toegang tot wat in al die verschillende teksten gezegd wil worden? En hoe functioneren bijbelverhalen bijvoorbeeld in een context als de Amsterdamse Zuidas?

Gaat het in de bijbel over een vaderlandse geschiedenis? Over de moraal?
Of over religieuze ervaringen? Of gaat de bijbel misschien over iets heel anders? Op deze avond doen we een poging om terug te gaan naar de bronnen in de veronderstelling dat de bijbel ons misschien vandaag wel meer te vertellen heeft dan we denken.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

07-10-2012 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl