Kerkcafé Blaricum

De Pandoradoos van de Verlichting.

Inleider: Prof. Dr. Hermann von der Dunk
Datum: Woensdag 24 oktober 2012

De erfenis van de Verlichting heeft de westerse samenleving fundamenteel en blijvend veranderd, maar tevens een doorlopend debat ontketend, vooral over het vrijheids- en het gelijkheidsidee nadat de poging tot radicale verwerkelijking een revolutie met orgieen van bloedig geweld, oorlogen en een ongeëvenaarde imperator had voortgebracht.
De catastrofes in de twintigste eeuw, de totalitaire bewegingen van fascisme/nationaalsocialisme enerzijds en communisme/stalinisme anderzijds betekenden een flagrante ontkenning en schending van die beginselen.
Maar in hoeverre waren ook zij tevens een consequentie ervan? De actualiteit van dat debat lijkt na de eeuwwende weer toegenomen in verband zowel met de migranten uit een andere, vooral islamitische, cultuur als ook met de ontwikkeling van de democratie.
De erfenis van de Verlichting is vooral na de omineuze datum 11/9 weer sterker in het publieke en politieke debat naar voren gekomen als basis van de westerse waarden. Op de hernieuwde problematiek ervan zal Prof. Von der Dunk nader ingaan.

Hermann Walther von der Dunk (Bonn, 1928) kwam met zijn ouders (Joodse moeder) in 1937 naar Nederland. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht, was korte tijd leraar en werkzaam aan het Institut fur Europaische Geschichte te Mainz.
In 1963 kwam hij bij de Universiteit van Utrecht waar hij in 1966 promoveerde.
In 1967 werd hij hoogleraar in de geschiedenis na 1970; deze leerstoel werd later omgezet in Cultuurgeschiedenis van de nieuwe tijd.
Hij heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan, o.a. een boek over de Shoah (1990), de verdwijnende hemel (2000: cultuurgeschiedenis van Europa), historische herinnering (2007) en over kernvragen in de geschiedenis(2011: de glimlachende sfinx).


Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

24-10-2012 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl