Kerkcafé Blaricum

Vergissing van Jezus: Het uitblijven van zijn koninkrijk en de gevolgen.

Inleider: Prof. Dr. Piet Leuten
Datum: Donderdag 13 december 2012

Jezus’ stellige uitspraken in het Nieuwe Testament  over het zeer spoedig doorbreken van het koninkrijk Gods en de komst van de mensen zoon zijn al heel lang door de meerderheid in kerk en christenheid naar de marge van het geloof geschoven. In de kerkelijke leer is de toekomstverwachting in de loop van de tijd praktisch uitgeschakeld. Het koninkrijk en de mensen zoon zijn immers niet gekomen, niet in Jezus’ generatie en ook niet in de eeuwen daarna.
Maar in de tweede helft van de eerste eeuw, direct na Jezus’ sterven in het jaar 30, klampten de eerste christenen zich vast aan deze woorden van hun Heer. Ook in de eeuwen daarna – tot op de dag van vandaag -- bleven velen hopen op de wederkomst; ze zochten vooral ook een antwoord voor het uitblijven van het door hem beloofde koninkrijk der hemelen. Jezus kon zich toch niet vergist hebben?
Deze hoop en twijfel komen in De vergissing van Jezus aan de orde.
Aangezien de hemel uitbleef probeerden zij de hemel naar de aarde te trekken – in de verwachting reeds hier beneden een glimp ervan te kunnen zien. In dit boek worden deze pogingen ( ‘hemelse praktijken’), beschreven. De christenen hebben deze behoefte sindsdien gekoesterd.
Eraan vooraf gaat een analyse van de historisch context van Jezus’ tijd.
Met als resultaat een beter inzicht in het mentale klimaat van de joodse wereld van die dagen en Jezus’ rol daarin.   

Piet Leupen (Goes, 1939) studeerde geschiedenis en werd, na verschillende andere functies te hebben gehad, in 1984 hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseerde zich in stadsgeschiedenis en politieke theorieën. Diverse publicaties op het gebied van zijn vakgebied staan op zijn naam. Hij schreef onder meer over de ontwikkeling van Maastricht en Nijmegen in de vroege middeleeuwen, en over Filips van Leiden , een belangrijk rechtsgeleerde uit de 14e eeuw in het graafschap Holland. Op latere leeftijd heeft hij zich beziggehouden met godsdienst-historische thema’s, zoals over de relatie tussen kerk en staat en de religieuze geschiedenis van Jeruzalem.

Geluidsregistraties van deze bijeenkomst:13-12-2012 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl