Kerkcafé Blaricum

Sta op en wandel. Over de onmogelijkheid van het bijbels geloof.

Inleider: Dr. Wouter Klouwen
Datum: Woensdag 21 november 2012

In de bijbel staan allemaal onmogelijke dingen. Het meest onmogelijk is wel de opstanding uit de doden. Als iets niet kan, dan dat wel.
Hoe gaan we met die onmogelijke dingen om? Proberen we ze symbolisch te verstaan, als we het niet langer letterlijk kunnen geloven? Of betekent het dat we de bijbel maar laten voor wat het is en het boek met een klap dicht doen?
Het zijn beide herkenbare reacties, zeker voor de moderne mens. Of...zou het zo kunnen zijn dat dat bijna consequente onmogelijke dat verteld wordt in de bijbel niet een restant is van een nog primitieve wereldbeschouwing en een nog primitief geloof, maar dat het onmogelijke van het bijbels geloof ons op het bijzondere van dat geloof wijst? Met andere woorden: dat de vertelde onmogelijkheden dus geen manco zijn in het bijbelse verhaal, geen ongeloofwaardigheid, maar juist aanwijzing voor het volstrekt vreemde en bijzondere dat in het bijbelse verhaal ons betuigd wil worden.

Zou dat zo zijn, dan wijst de onmogelijkheid van het vertelde ons op een volstrekt eigensoortige werkelijkheid: de werkelijkheid van de grote daden Gods, de werkelijkheid van Zijn bemoeienis, de werkelijkheid van Pasen, ja, opstanding uit de doden!

Het gaat dus om onmogelijke dingen die, onmogelijk als ze ook zijn, toch werkelijk zijn. Tenminste, zo betuigt het bijbelse verhaal ons. Dat brengt ons dan vervolgens wel bij de vraag: wáár dit onmogelijke dat werkelijk is voor ons en bij ons?
Een antwoord probeer ik te geven: in het wonder dat mensen rond dit onmogelijke bijbelverhaal samenkomen, zich daardoor laten gezeggen en erdoor in beweging worden gebracht -  het wonder van de gemeente.

Wouter Klouwen, geboren 1969, heeft van 1987 tot 1992 in Amsterdam (UvA) theologie gestudeerd en van 1992 tot 1994 daar ook de kerkelijke opleiding gedaan. Hij promoveerde in 1998 met een dissertatie over Barth en Hegel. In 1999 werd hij bevestigd als predikant in de toenmalige Samen-op-Weg (thans protestantse) gemeente Wormerveer. In 2004 werd hij als predikant verbonden aan de protestantse gemeente te Willemstad (NB). Sedert april 2011 is hij verbonden aan de hervormde gemeente te Baarn (Pauluskerk).

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

21-11-2012 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl