Kerkcafé Blaricum

De gnostiek en het Judas Evangelie.

Inleider: Prof. Dr. Tjitze Baarda.
Datum: dinsdag 27 maart 2007

Eerder dit jaar werd nogal veel ophef gemaakt van het (terug)gevonden Evangelie van Judas. Dit geschrift is gnostisch van aard. In de gnostiek wordt ervan uitgegaan dat de mens eigenlijk is vergeten wie hij is. Mogelijk kan hij en zij daarvan weer enig besef krijgen via de mystiek en via mystieke geschriften. Tegen deze stroming heeft in het Christendom vanouds veel verzet bestaan. Teruggevonden geschriften zijn dan ook 'apocrief' van aard.

Tijdens deze avond wordt eerst kort ingegaan op kenmerken van de gnostiek, terwijl vervolgens uitvoeriger het Judas Evangelie ter sprake komt.

De geluidsregistratie van deze bijeenkomst kunt u aanvragen via info@pgblaricum.nl

27-03-2007 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl