Kerkcafé Blaricum

Franciscus van Asissi: de man uit het dal van Spoleto. Een geaarde spiritualiteit van de omarming.

Franciscus van Assisi (1181-1226) leeft in een tijd van grote veranderingen. Opkomst van de steden en de geldeconomie, de kruistochten en de opkomst van kritische armoedebewegingen in en buiten de kerk. In mijn lezing zal ik laten zien dat de ontmoeting met een melaatse voor Franciscus een radicale omkeer betekent:

            De Heer heeft mij, broeder Franciscus,
            op de volgende manier het begin gegeven
            van een boetvaardig leven:
            toen ik in zonde leefde,
            leek het me te bitter om melaatsen te zien
            en de Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht
            en ik heb hun barmhartigheid bewezen.
            En toen ik bij hen wegging
            was wat me bitter leek
            voor mij veranderd in zoetheid naar ziel en lichaam;
            en ik was er daarna nog een tijdje vol van
            en heb de wereld verlaten.
            (Franciscus, Testament 1-3).


Ik zal laten zien hoe Franciscus (en Clara) in de voetstappen van Jezus Christus gaat en al doende een geaarde spiritualiteit van omarming (geen uit- maar insluiting) ontwikkelt die ook ons in 2013 kan inspireren om zorgzaam te leven op onze zuster moeder aarde en in alle mensen en in heel de schepping onze zusters en broeders te zien. Voor Franciscus was heel de wereld ‘ons klooster’ en zijn levensspreuk was Vrede en alle goeds! (zie o.a. G.P.Freeman, Umbrië. In de voetsporen van Franciscus, Haarlem 2010 4e).

Henk Janssen ofm (Leunen-Venray 1944), trad op 7 september 1964 in bij de Minderbroeders in Weert. Hij studeerde theologie (exegese) aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Theologische Faculteit der Godgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was van 1975-1977 schoolkatecheet in Den Haag en Utrecht. In 1977 werd hij tot priester gewijd en was van 1977-2000 studentenpastor in Utrecht. Van 2000 tot 2009 was hij deken van het dekenaat Utrecht en medebestuurder van het aartsbisdom Utrecht. Sinds december 2009 is hij emeritus-deken. Hij is rector van de Clarissen in Megen, bestuurslid van het internationale Bonhoeffer-werkgezelschap en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor verkondiging. Als docent bijbelse vorming geeft hij leerhuizen en lezingen. Sinds kort is hij lid van het kapittel (hoogste bestuursorgaan) van de Minderbroeders in Nederland. Hij woont in de kleine franciscaanse JONAS-communiteit in Arnhem, waarin hij de kok is.

Geluidsregistraties van deze bijeenkomst:19-03-2013 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl