Kerkcafé Blaricum

De utopie van de vrije markt: over de ideologie achter het neo-liberalisme

De Amerikaanse Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz wees er in een recent interview voor NRC Handelsblad op dat we er nog steeds niet aan gewend zijn dat tegenwoordig het utopisch denken vooral van de rechtse kant van het politieke spectrum komt. Hij doelde daarbij op de marktutopie van het neoliberalisme. Die staat centraal in de lezing van Hans Achterhuis. Aan de hand van ‘Atlas Shrugged’ ‘de grote roman van Ayn Rand (Ned. Vert.: ‘De kracht van Atlantis’), zal Achterhuis de aantrekkingskracht van deze utopie analyseren.

Daartoe komt ook in brede zin het utopische denken in de Westerse geschiedenis ter sprake (zoals ‘Utopia’ en ‘Het nieuwe Atlantis’ van Thomas More en Francis Bacon). Door te onderkennen dat het westerse vooruitgangsgeloof uiteindelijk op een utopisch fundament is gebouwd komen er instrumenten beschikbaar om het neoliberalisme kritisch te beoordelen (zie o.a. De utopie van de vrije markt, Rotterdam Lemniscaat 2010. Zonder vrienden geen filosofie, Rotterdam Lemniscaat 2011)

Hans Achterhuis (1942) studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Straatsburg. In 1967 promoveerde hij op een studie over Albert Camus. Tot 1972 was hij als medewerker voorlichting en onderzoek werkzaam bij het Werelddiaconaat van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Van 1972 tot 1973 werkte hij in een zelfde functie bij het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB). Van 1973 tot 1990 was hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam.
Daarnaast was hij van 1988 tot 1991 bijzonder hoogleraar in de milieufilosofie aan de Landbouw-universiteit van Wageningen. Vanaf 1990 tot 2007 was Hans Achterhuis hoogleraar Algemene Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente.
In 2010 werd Hans Achterhuis door o.a. Trouw en Filosofie Magazine uitgeroepen tot Denker des Vaderlands, een eretitel die hij tot 2013 zal dragen.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

19-03-2013 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl