Kerkcafé Blaricum

Chagall, loflied op de liefde

Inleider: Ds. Frans Ort
Datum: Donderdag 14 maart 2013

Het werk van de Joods-russisch-franse schilder Marc Chagall is overbekend. Stapels boeken over delen van zijn schilderijen, posters, ramen zijn er verschenen. En onlangs deed het Nederlands Bijbelgenootschap zelfs een aparte Chagall-bijbel het licht zien. Alleen zijn kleuren maken zijn werk direct herkenbaar. Maar hoe bekend zijn werk ook is, velen kennen weinig van de diepere lagen van zijn schilderijen: de verwijzingen naar bijbelse verhalen, de joods-chassidische achtergronden en zijn eigen leven duiken telkens weer op. In zijn inleiding  zal Frans Ort ingaan op de diepere betekenis van zijn schilderijen. Hij beperkt zich daarbij tot een aantal schilderingen uit het museum Le Message Biblique de Marc Chagall in Nice. De Schepping, de Zondvloed, Mozes en het hooglied zal onder meer worden bekeken aan de hand van dia’s. Voor deze avond is geen enkele “bagage” vereist. Iedereen die nieuwsgierig is naar zijn werk en die wil luisteren met zijn/haar ogen is van harte welkom!

Frans Ort (1959) is fulltime predikant van de Protestantse Kerkgemeenschap Dieren Daarnaast is hij kerkbouwkundige en kunstkenner. Hij heeft zich onder meer verdiept in het leven van Marc Chagall en treedt al enige jaren met veel succes op met een muzikale raamvertelling over het leven van deze schilder, die hij samen met de vocalgroup Choral schreef en uitvoert.
www.fransort.nl
www.choral.nu

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

14-03-2013 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl