Kerkcafé Blaricum

Eigentijds idealisme: een afrekening met het idealisme in Nederland

Inleider: Prof. Gabriël van de Brink
Datum: Woensdag 17 april 2013

Professor Gabriël van de Brink heeft een 4-jarig groot onderzoek geleid naar de betekenis van spirituele waarden, morele idealen en geestelijke beginselen in Nederland. De wetenschappelijke publicatie verscheen in 2012 (een beknopte samenvatting werd in 2011 gepubliceerd). De centrale stelling van dit onderzoek is dat er ondanks de beeldvorming volop sprake is van idealisme in Nederland. In het onderzoek werd uitgegaan van de volgende werkdefinitie: Het hogere is de verbeelding van een geheel waarmee ik mij verbonden weet en waardoor ik mij geroepen voel tot onbaatzuchtig handelen. De onderzoekers concludeerden dat er in Nederland veel meer geestelijk engagement bestaat dan zij/wij doorgaans aannemen. Het meest verbazend vonden zij nog dat de Nederlanders die helemaal geen hoge waarden aanhangen, slechts een bescheiden minderheid vormen.

Prof. Dr. Gabriel van de Brink is hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

17-04-2013 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl