Kerkcafé Blaricum

Het westers karakter van Nederlands Moslim fundamentalisme.

Inleider: Fiore Geelhoed
Datum: Woensdag 11 december 2013

Fiore Geelhoed heeft onderzoek gedaan naar de integratie van jonge fundamentalistische moslims in Nederland. De uitkomst van haar onderzoek was dat het met die integratie wel meevalt. in de zin dat die jonge fundamentalistische jongeren meer verwesterd zijn dan we zouden denken. Daarbij komt dat er onder de jongeren vaak van gedachten wordt veranderd en men na verloop van tijd minder fundamentalistisch is dan aanvankelijk het geval was of leek. In een periode van zes jaar volgde zij veertig jonge moslim fundamentalisten. Zij promoveerde op dat onderzoek aan de Erasmus Universiteit in 2012. Zij onderscheidt in haar proefschrift 4 soorten aanleiding waardoor jongeren zich steeds meer in de Islam gaan verdiepen. Maar ondanks deze oriëntatie op de Islam wensen zij ook graag westerse grondrechten te handhaven, zoals vrijheid van meningsuiting. Het is goed indien wij nader kennis maken met medelanders met een andere religie, i.c. de Islam.

Fiore Geelhoed is docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit bij de Afdeling Strafrecht en Criminologie en zij was Secretaris van de Rechtbank Haarlem. Haar onderzoek is gericht op de processen en betekenis van radicalisering en op radicale subculturen.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

11-12-2013 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl