Kerkcafé Blaricum

Clara Schumann en Johannes Brahms: biografie van een muzikale vriendschap.

Inleider: Joop van Velzen
Datum: Dinsdag 14 april 2015

Het is de liefdevolle betrekking tussen Robert Schumann’s weduwe Clara Schumann en de componist Johannes Brahms, die onderwerp is van mijn biografie. Deze relatie is altijd een onderwerp van bijzondere speculatie geweest en gebleven. Haar vrouw-zijn én haar kunstenaarschap intrigeerden hem en vormden de reden waarom hij zich tot haar aangetrokken voelde.  Tegen de achtergrond van een zich ontwikkelende muzikale periode in de 19de eeuw, groeit hun vriendschap. Daarbij komt dan ook nog dat alle brieven en dagboekaantekeningen verwijzen naar een zuiver platonische relatie tussen Clara Schumann en Johannes Brahms. De betekenis van hun vriendschap ligt dan ook niet zozeer in enige seksuele gevoelens die zij jegens elkaar gekoesterd zouden kunnen hebben, maar veel eerder in de muzikale en persoonlijke, artistieke interactie die er tussen hen is geweest, vanaf de nazomer in 1853 tot aan de dood van Clara Schumann in 1896. Zoals zij dat ook was voor haar man Robert, was Clara Schumann voor Johannes Brahms een inspiratiebron bij vele van zijn composities en een ontvankelijke geest voor zijn soms geniale ingevingen.  Hun overgebleven correspondentie vormt het vertrekpunt en spiegelt tegelijkertijd hun beider wel en wee voor. Dagboekaantekeningen en de vele brieven, die zij in diezelfde periode richten aan talloze andere vrienden en familieleden, completeren de beschrijvingen van hun leven en de activiteiten, die beiden ondernemen, beleven en ondergaan.

Joop van Velzen (1951) is aan de universiteiten van Utrecht en Vancouver (CANADA) academisch opgeleid als bioloog/botanicus en reeds vanaf zijn 8ste jaar geïnteresseerd in en groot liefhebber van de klassieke muziek. Naast paukenist bij een studentenorkest en drummer in enkele muziekensembles, heeft hij jarenlange ervaring als trainer/coach in het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Joop is de auteur van de 4-delige biografie over de muzikale vriendschap tussen Clara Schumann en Johannes Brahms. Daarnaast schrijft hij over talrijke onderwerpen uit de klassieke muziek en werkt hij momenteel aan biografieën over Anton Bruckner en Hugo Wolf.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

14-04-2015 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl