Kerkcafé Blaricum

Archief: Kim Putters (Sociaal-Cultureel Planbureau) in gesprek met Jacobine Geel.

Prof. dr. Kim Putters (1973) was, naast diverse bestuurlijke functies, van 2003 – 2013 lid van de Eerste Kamer. Sinds 2013 is hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en daarnaast hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg aan de Erasmus Universiteit.

Mensen die hem van dichtbij meemaken omschrijven hem als een getalenteerde duizendpoot, met een grote maatschappelijke betrokkenheid. ‘Kim wil de wereld ietsje beter achterlaten dan hij die heeft aangetroffen,’ aldus zijn moeder onlangs in een achtergrondartikel over hem. Zijn positie als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau is hem daarom niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk op het lijf geschreven. Het SCP doet onderzoek naar hoe het in sociaal en godsdienstig opzicht met Nederland en de Nederlanders gesteld is, en wat daar in de loop van de jaren in verschuift. Een van die verschuivingen, en één die Kim Putters zorgen baart, is de groeiende afstand tussen mensen die in onze complexe, hoog-technologische samenleving mee kunnen komen, en de mensen die het allemaal niet kunnen volgen en afhaken: de ‘cans’ en de ‘cannots’. Kenmerkend voor Putters is dat hij het niet bij deze analyse laat, maar ook nadenkt over manieren om die afstand kleiner te maken. Hoe bouw je een samenleving waar mensen zich serieus genomen voelen en zich iets aan elkaar gelegen laten liggen? Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de overheid daarin? En hoe belangrijk zijn in dit verband sociale gemeenschappen zoals kerken? Dit zijn vragen die in het gesprek met Kim Putters aan de orde zullen komen.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

19-09-2017 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl