Kerkcafé Blaricum

De (on)maakbaarheid van de samenleving en de rol van de elite.

Inleider: Prof. Dr. Rene Boomkens.
Datum: donderdag 26 april 2007.

Er is, mede door de globalisering, nieuwe wanorde in de wereld ontstaan. De samenleving is niet meer maakbaar. Hierbij zal zijdelings worden ingegaan op de aanvaardbaarheid van de neoliberale markteconomie (voor Christenen), o.a. in hoeverre daardoor de wanorde wordt vergroot dan wel wordt teruggedrongen. Inleider: Prof. Dr. Rene Boomkens.

De geluidsregistratie van deze bijeenkomst is aan te vragen via info@pgblaricum.nl

26-04-2007 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl