Kerkcafé Blaricum

Archief: De open samenleving en haar grenzen. Met spreker Paul Scheffer. Donderdag 7 november 2019.

Naar aanleiding van een rapport van de WRR schreef Paul Scheffer in de NRC zijn column Ongemakkelijke inzichten over diversiteit.

Prof. Scheffer schuwt het debat niet. In de jaren tachtig bekritiseerde hij de Vredesbeweging (IKV) die zijns inziens te laat oog zou hebben gehad voor de positie van de dissidenten in de Oostbloklanden.
Met zijn publicatie in 2000 verwierf hij grote faam: Het multiculturele drama. Zijn vaak verrassende inzichten waren een doorbraak voor zowel links als rechts in de politiek. Verschillende originele publicaties en boeken volgden, met veelal dezelfde zoektocht naar wat zich afspeelt onder de oppervlakte van de multiculturele samenleving. Onder het motto: “Hoe meer we het conflict tot ons laten doordringen, hoe beter we het kunnen hanteren” .

Deze avond gaat Prof. Scheffer nader in op de hier boven genoemde problematiek en u, als bezoeker, krijgt ruim de gelegenheid uw vragen te stellen. We rekenen op een boeiende voordacht en discussie.

Prof. Dr. Paul Scheffer is publicist en hoogleraar Europese Studies

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst:

07-11-2019 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl