Kerkcafé Blaricum

Dorien Pessers over de geloofsartikelen van de rechtsstaat

Inleider: Dorien Pessers 
Datum: donderdag 24 november 2022

De geloofsartikelen van de rechtsstaat

De rechtsstaat vindt zijn wortels in het christendom en ontleent daaraan - tot op de dag van vandaag - zijn geloofsartikelen. De rechtsstaat zal vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid brengen. Beloftes die zijn neergelegd in de "heilige teksten" van de rechtsstaat, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in internationale Mensenrechtenverdragen en in de grondwetten van de rechtsstaten. Overheid en burgers worden geacht deze heilige teksten te goeder trouw na te leven.
Wat is de huidige stand van zaken in het licht van deze beloftes van de rechtsstaat?

Dorien Pessersis hoogleraar rechtstheorie.

24-11-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl