Kerkcafé Blaricum

Krijn Poppe over valse verwachtingen in de landbouwtransitie

Inleider: Krijn Poppe
Datum: donderdag 27 oktober 2022

Wek geen valse verwachtingen over de landbouwtransitie

De problematiek van de landbouw in Nederland werd eerder in een essay van Louise Fresco en Cees Veerman in de NRC als volgt geschetst:

“Gezond, veilig en betaalbaar voedsel produceren is niet simpelweg “de natuur volgen”. De natuur is in wezen een onbarmhartige strijd op leven en dood tussen organismen. Voedselproductie vereist enorme precisie om zo min mogelijk schade te doen aan andere soorten om datgene te beschermen wat we willen oogsten. Hoogtechnologische landbouw – dus met sensoren en kunstmatige intelligentie en hoge opbrengsten – is door zijn zo klein mogelijke voetafdruk natuurvriendelijker dan alle andere vormen, omdat hij meer ruimte laat voor natuur. Als deze optie maatschappelijk niet acceptabel is dan bestaat de mogelijkheid om minder intensief te werken. Maar dat betekent onmiddellijk meer land, meer arbeid en hogere kosten per eenheid product.
Een ander voorbeeld is de krimp van de veestapel en de vele claims op landbouwgrond voor infrastructuur, woningbouw, natuur en landschapsherstel. Voor deze mega-operatie van vele jaren zijn de bestuurlijke instrumenten nog niet voldoende ontwikkeld. De maatschappelijke druk, politieke ambities en enorme fondsen die klaarstaan, bergen het gevaar in zich van opportunisme en het vermorsen van publieke middelen. Daarom is de sterke focus op uitkopen onverstandig en duur”.

Inmiddels gaat de actualiteit, o.a. in het stikstofdebat, verder.
Krijn Poppe zal deze problematiek nader belichten en oplossingsrichtingen ter discussie stellen.

Krijn Poppe is landbouweconoom, emeritus Wageningen UR en lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

U kunt deze avond terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

27-10-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl