Kerkcafé Blaricum

Dinsdag 21 februari: Dr. Edith Plantier over bijna-dood ervaringen.

Dinsdag 21 februari: Dr. Edith Plantier over bijna-dood ervaringen.

Bijna-doodervaringen zijn van alle tijden. De oude Egyptenaren maken er al melding van. Plato gaf in zijn boek de Staat (Politeia) een uitvoerig en ontroerend verslag van een bijna-doodervaring van de soldaat Er. Ook “gewone ”mensen kunnen totaal onverwachte ervaringen hebben bij sterven en dood. Visioenen waarbij ze worden opgehaald door hun lang gestorven geliefden, een snelle terugblik op het voorbije leven, het gevoel van aanwezigheid van een kracht, plotseling licht. Soms brengt dat degenen die het meemaken tot geheel nieuwe inzichten; soms ook staat een levens- of geloofsovertuiging in de weg bij het toelaten van deze ervaringen Maakt het je automatisch tot een beter mens of zitten er ook negatieve kanten aan? Hoe ga je om met bijna-doodervaringen van jezelf en van anderen? Staat er iets over in de Bijbel? Valt een leven na dit leven te bewijzen?

Sommige ervaringen van mensen die in een stervensfase verkeren en o.a. de visioenen van Ignatius van Loyola hebben onze wereld en onze geschiedenis voorgoed veranderd. 

Een positief kritische benadering.

Dr. Edith Plantier uit Amsterdam is emeritus predikant. Zij kreeg bekendheid door haar boeken over pastorale supervisie en over sterven en rouw, waarvan vooral haar proefschrift over Elisabeth Kübler-Ross veel waardering kreeg. Nu zij met emeritaat is werkt zij op freelancebasis. Zij is onder andere regelmatig voorganger in de kerkdiensten in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 

21-02-2023 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl